Facebook

Twitter

کپی رایت 2021

مشاوره با وکلا: 09374704828

پینترست

جستجو
فهرست
 

قتل عمدی چیست؟برچسب

گروه وکلای تهران > نوشته های برچسب شده"قتل عمدی چیست؟"

قتل و انواع و ارکان آن در قانون چیست؟ | قتل چیست؟

قتل چیست

قتل چیست و چه مجازاتی دارد؟ قتل به کشتن یک انسان توسط فرد دیگری گفته می شود. در صورتی که برای این کشتن انگیزه و نیت از قبل وجود داشته باشد به این قتل، قتل عمد می گویند. در صورتی که قتل تنها به نیت آسیب رساندن انجام شود و کشتن نباشد به این قتل، شبه عمد می گویند، که یک درجه پایینتر از قتل عمد است.اما ممکن است که از بین رفتن انسانی کاملا به صورت تصادفی صورت گیرد و هیچ نیتی هم برای کشتن شخص از پیش وجود نداشته باشد، در چنین حالتی این مرگ، قتل غیر عمد...

ادامه مطلب
تعیین وقت مشاوره })(jQuery)