Facebook

Twitter

کپی رایت 2021

مشاوره با وکلا: 09374704828

پینترست

جستجو
فهرست
 

چه زمانی چک برگشتی کیفری می شود؟ | شرایط کیفری شدن چک | چک و سفته

گروه وکلای تهران > چک و سفته  > چه زمانی چک برگشتی کیفری می شود؟ | شرایط کیفری شدن چک | چک و سفته

چه زمانی چک برگشتی کیفری می شود؟ | شرایط کیفری شدن چک | چک و سفته

چک و سفته

امروزه یکی از رایج ترین اسنادی که برای انجام معامله ها مورد استفاده قرار می گیرد، چک و سفته است. چک در واقع نوشته ای است که به موجب آن، شخص صادر کننده همه یا بخشی از موجودی خود را به یک شخص ثالث حواله می کند. این چک ها در قانون هم برای شخص دریافت کننده و هم شخص صادر کننده، تعهداتی را به همراه دارد. بنابر این بهتر است قبل از هر اقدامی اطلاعات کافی در باره چک و شرایط کیفری شدن چک به دست آورید و مواردی را رعایت کنید تا از مشکلات احتمالی جلوگیری کنید.

چک حقوقی و چک کیفری چیست؟

به طور کلی دعاوی چک های بلامحل می تواند به دو صورت کیفری و حقوقی پیگیری شود. حکم چک های حقوقی تنها مطالبه وجه چک می باشد اما در چک های کیفری علاوه بر بازپرداخت وجه چک، صاحب چک نیز به مجازات حبس محکوم می شود. روند دادرسی پرونده های چک کیفری به طور معمول سریعتر بوده و فرد مالباخته زودتر به پول خود می رسد. اما مطالبه وجه چک های حقوقی اصولاً زمان بیشتری می برد. همچنین ماده ۱۱ قانون صدور چک، مهلت شکایت کیفری علیه فردی که اقدام به صدور چک نموده است را ۲ دوره ۶ ماهه از تاریخ سررسید چک تعیین نموده است.

با این وجود، قانون شرایطی را اعلام نموده است که در صورت احراز هر یک از آنها نمی توان اقدام به طرح شکایت برگشت چک کیفری نمود و باید دعوی چک را به صورت حقوقی مطرح کرد. در غیر از این موارد امکان طرح دعوی چک کیفری وجود دارد.


بیشتر بخوانید: قوانین جدید چک و سفته


دعاوی چک کیفری

یک چک در صورت دارا بودن شرایط زیر باید به صورت حقوقی در دادگاه ارائه شود و امکان طرح شکایت کیفری برای آن وجود ندارد.

  • اگر چک، وعده داشته باشد.

در صورتی که صادرکننده چک، اقدام به صدور چک به تاریخ مشخصی نماید، در واقع چک خود را به صورت وعده دار صادر نموده و پیگرد حقوقی دارد. البته اثبات وعده دار بودن چک در مراجع قضایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بسیاری از افرادی که اقدام به صدور چک وعده دار نموده اند، در نهایت در حبس به سر می برند. زیرا نتوانسته اند از وعده دار بودن چک خود در دادگاه دفاع نمایند.

  • هرگاه چک به صورت ضمانت صادر شده باشد.

چک باید به علت پرداخت مبلغی معادل بدهی صادر کننده چک نوشته شده باشد. در صورتی که دین صادرکننده به تحویل گیرنده، علت صدور چک نباشد و تنها ضمانت حسن انجام کار یا تعهد معامله مطرح باشد، چک کیفری محسوب نشده و باید به صورت حقوقی پیگیری شود. مواردی وجود دارد که در متن شرح چک، واژه ضمانت یا تضمین عنوان نشده است اما صادر کننده چک بتواند از طریق اسناد و شواهد دیگری نظیر متن قرارداد یا شاهد حضوری، بر ضمانت بودن چک گواهی دهد.

  • در صورت صدور چک سفید امضا

چک های سفید امضا، فاقد مبلغ و تاریخ و نام دارنده چک می باشند و تنها توسط صاحب چک امضا شده اند.

  • در صورت اثبات صدور چک بدون تاریخ

مواردی پیش می آید که دارنده چک پیش از طرح شکایت، خود تاریخی را در چک درج می کند. این موضوع در مراجع قضایی می تواند مورد بررسی قرار گیرد و در صورت اثبات بدون تاریخ بودن چک، فرآیند قضایی چک کیفری برای آن در نظر گرفته نمی شود.

  • هرگاه مطالبه وجه چک مشروط به احراز شرایطی شده باشد.

شروط وصول چک ممکن است در شرح چک عنوان شود یا توسط قراردادها و شهادت شهود و … ثابت شود.

  • در صورت اثبات صدور چک جهت معاملات نامشروع و ربا

  • هرگاه مهلت قانونی شکایت کیفری علیه چک به اتمام رسیده باشد.

به غیر از ۷ مورد بالا، سایر دعاوی مطالبه وجه چک بلامحل می تواند در قالب شکایت کیفری مطرح شده و مجازات چک کیفری برای آن در نظر گرفته شود.


بیشتر بخوانید: چک برگشتی چه زمانی جرم است؟


پانوشت: چک و سفته , عاقبت چک حقوقی , چک برگشتی و کیفری کردن آن

بدون دیدگاه

متاسفانه امکان درج دیدگاه در حال حاضر وجود ندارد.

تعیین وقت مشاوره })(jQuery)